Azerbejdżan. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Azerbejdżan. Muzyka.
Muzyka lud. wykazuje wiele cech wspólnych z muzyką perską i tur., tzn. tradycje epiki i wzory wersyfikacji, zasadę kształtowania formy wyznaczoną przez makam, schromatyzowaną melodykę, liczne melizmaty, tetrachord jako podstawę tonalną; jednocześnie zaznaczają się cechy rodzime: miękka, zduszona barwa głosu, przewaga metrum parzystego; instrumenty: zurna, duduk, kiamancza, tar, flety, bębny. Rozwój muzyki profesjonalnej od pocz. XX w.: kompozytorzy: U. Hadżibekow, A.M. Magomajew, K. Karajew, F. Amirow kultywują tradycje rodzime.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia