Azerbejdżan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Azerbejdżan. Ustrój polityczny.
Azerbejdżan jest republiką o prezydenckim systemie rządów. Zgodnie z konstytucją z 1995 głową państwa jest prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję. Organ władzy ustawodawczej stanowi 1-izbowe Zgromadzenie Narodowe (Mili Madżylis) o 5-letniej kadencji, z 125 deputowanymi wybieranymi w głosowaniu powszechnym. Władza wykonawcza należy do rządu z premierem na czele. Zgromadzenie Narodowe nie ma realnej kontroli nad mianowanym przez prezydenta rządem. Władzę sądowniczą sprawują Sąd Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Główny Sąd Gospodarczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia