Kirgistan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kirgistan. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2007 Kirgistan jest republiką. Głową państwa jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 5 lat. Najwyższym organem władzy państwowej jest 90-osobowa Rada Najwyższa (Żogorku Kenesz), wybierana w głosowaniu powszechnym na kadencję 5-letnią. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez prezydenta. Konstytucja deklaruje podstawowe prawa obywatelskie i niezawisłe sądownictwo.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia