Kirgistan. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Kirgistan. Środki przekazu.
Prasa. W 1990 ukazywało się 114 dzienników (42 w języku kirg.) w łącznym dziennym nakładzie 1529 tys. (862 tys. w języku kirg.) oraz 42 czasopisma (16 w języku kirg.). Wśród dzienników najwyższy nakład osiąga ukazujący się 6 razy w tygodniu w języku kirg. „Kyrgyz Tuusu”, wyd. od 1924 w Biszkeku (nakład 180 tys.), oraz „Słowo Kirgistana”, wyd. od 1925 w Biszkeku w języku ros.; wśród czasopism „Den Cooluk” [‘zdrowie’], wyd. od 1955 w Biszkeku w języku kirg. (popularnonauk. organ Minist. Zdrowia, nakład 125,5 tys. egz.), pismo satyr. „Chalkan” [‘żądło’], wyd. od 1955 w Biszkeku w języku kirg. (nakład 111,7 tys. egz.), oraz tyg. „Kyrgystan Madaniyaty” [‘kultura w Kirgistanie’], wyd. od 1967 w Biszkeku, organ Związku Pisarzy i Minist. Kultury (nakład 86,7 tys. egz.). Agencja prasowa Kyrgyzkabar, oficjalna agencja informacyjna w Biszkeku.
Radio i telewizja. W Kirgistanie działa Kyrgyz Radio, nadające audycje w językach: kirg., niem., ros., dungańskim, i Kyrgyz Television. Telewizja emituje m.in. program publicznej telewizji rosyjskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia