Kirgistan. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Kirgistan. Gospodarka.
Kraj przemysłowo-rolniczy (do 1991 w centralnoazjatyckim regionie ekonomicznym ZSRR); transformacja systemu gospodarczego (program reform opracowany przy udziale ekspertów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego); produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 2 tys. dolarów USA (2007). Struktura wytwarzania PKB (2007): rolnictwo 31,7%, przemysł 19,8%, usługi 48,4%.
Przemysł. 1997 zakończona została prywatyzacja małych firm; zagr. inwestycje gł. w górnictwie, największym inwestorem jest Kanada (kopalnia złota Kumtor); K. otrzymał największą pomoc technol. w przeliczeniu na 1 mieszk. spośród krajów WNP od Banku Świat. i Międzynar. Funduszu Walutowego. Produkcja energii elektrycznej 13,8 mld kW·h (2003); wydobycie złota ze złoża Kumtor (jedno z największych na świecie); hutnictwo metali nieżel. (wydobycie i wzbogacanie rud rtęci, wolframu, ołowiu i cynku, produkcja rtęci i wolframu); przemysł maszyn. (maszyny dla rolnictwa, obrabiarki do skrawania metali), materiałów budowlanych (cement, keramzyt, płyty ścienne), spoż. (mięsny, mleczarski, cukr.); gł. gałęzie przemysłu lekkiego: włók. (bawełnianego, wełn., jedwabn., dziewiarski), skórz.-obuwn., odzież., wyrób dywanów.
Rolnictwo. Użytki rolne zajmują 46,5% pow., w tym grunty orne ok. 7%; rozwinięta hodowla owiec (o cienkim runie) i kóz, bydła, koni (odmiana kirg.), jaków oraz pszczelarstwo; najważniejsze rośliny przem.: bawełna, tytoń, olejkodajne; gł. zboża: pszenica, kukurydza, ponadto uprawa ziemniaków, warzyw (kawony, melony), drzew owocowych, winorośli, buraków cukrowych na nasiona i lucerny.
Transport i łączność. Transport samochodowy; dł. dróg kołowych 18,5 tys. km (1999), w tym o twardej nawierzchni — 91%; dł.linii kol. 470 km); żegluga na jez. Issyk-kul; przez terytorium Kirgistanu przechodzi gazociąg (367 km) z Uzbekistanu do Kazachstanu (Buchara–Taszkent–Biszkek–Ałma-Ata); lokalne złoża gazu Majłuusuu i Dżalalabad połączone z m. Osz; międzynar. porty lotn. Biszkek i Osz. Sieć telefoniczna słabo rozwinięta; 416 tys. abonentów telefonów stacjonarnych; w użytkowaniu 263 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Bilans handl. ujemny; wartość eksportu 759 mln dol. USA (2005), importu — 937 mln dol. USA. Eksport mięsa i in. produktów roln., bawełny, wełny, złota, rtęci, maszyn, metali, energii elektrycznej; import paliw, sprzętu gospodarstwa domowego, chemikalii, żywności, samochodów; gł. partnerzy handl.: Chiny, Rosja, Zjedn. Emiraty Arab., Kazachstan.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia