zlokalizowane

Encyklopedia PWN

główny kompleks zgodności tkankowej, ang. major histocompatibility complex (MHC),
zespół genów zlokalizowanych u człowieka w 6. chromosomie, programujących osobniczo-swoiste sekwencje aminokwasowe polipeptydów, które tworzą na powierzchni komórek system sygnalizacji pozwalający na rozróżnienie przez rozpoznające komórki układu odpornościowego (głównie limfocyty T) pomiędzy antygenami własnymi i obcymi;
narząd występujący u wszystkich kręgowców żuchwowych (szczękowce);
symbol ofiar, pomnik lub grobowiec ku czci bezimiennych żołnierzy poległych na wojnie;
gruczolak stercza, rozrost guzkowy gruczołu krokowego,
guzowaty twór powstający w wyniku łagodnego rozrostu stercza, zlokalizowany w części okołocewkowej narządu;
Haldane
[họ:ldeın]
John Scott, ur. 3 V 1860, zm. 14 III 1936,
ojciec Johna Burdona Sandersona, brat Richarda Burdona, bryt. fizjolog i filozof;
genet. obszary chromatyny, które wykazują wysoki stopień kondensacji (nawet podczas interfazy barwią się intensywnie barwnikiem Feulgena);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia