zlokalizowane

Encyklopedia PWN

glikoproteinowe antygeny powierzchniowe komórek organizmu determinowane genetycznie przez gł. układ genów zgodności tkankowej zlokalizowany u człowieka w 6. chromosomie;
w chemii kwantowej prosta, półempiryczna metoda obliczania energii elektronów w cząsteczkach zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych.
bot. wzrost ściany komórkowej zlokalizowany na krawędzi komórki (miejsce styku komórki z 2 sąsiednimi komórkami);
m. w Kanadzie, nad East Channel (ujściowe ramię rz. Mackenzie); ośrodek adm. regionu Inuvik.
karbokation
[łac. carbo ‘węgiel’, gr. katiṓn ‘idący w dół’],
jon karboniowy,
kation org., w którym dodatni ładunek wywołany deficytem elektronów jest zlokalizowany na atomie węgla;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia