zlokalizowane

Encyklopedia PWN

kardiologia interwencyjna, kardiologia inwazyjna,
dział kardiologii zajmujący się leczeniem chorób serca metodami zabiegowymi, niechirurgicznymi;
Kocjan Antoni, ur. 12 VIII 1902, Skalskie k. Olkusza, zm. 13 VIII 1944, Warszawa;
konstruktor lotn., pilot.
miasto w województwie wielkopolskim, na skraju Doliny Konińskiej, Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyzny Tureckiej i Równiny Rychwalskiej, nad Wartą oraz jez.: Pątnowskim i Gosławskim; pow. grodzki, siedziba pow. konińskiego.
odcinek układu oddechowego kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym, zlokalizowany pomiędzy gardzielą a tchawicą;
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie inowrocławskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad jez. Gopło.
rezerwat archeol.-przyr. i muzeum w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim (gmina Bodzechów), na Przedgórzu Iłżeckim, 9 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia