wysokotemperaturowa

Encyklopedia PWN

Stankowski Jan, ur. 1 I 1934, Poznań, zm. 4 IX 2009, tamże,
fizyk;
stannin
[łac. stannum ‘cyna’],
minerał, siarczek miedzi, żelaza i cyny Cu2FeSnS4;
materiały, których podstawowy składnik strukturalny (osnowę) stanowi jedna lub kilka faz międzymetalicznych.
stront, Sr, strontium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 38;
tal
[gr. thallós ‘zielony pęd’, ‘gałązka’],
Tl, thallium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 81;
target
[ang.],
tarcza,
fiz. w fizyce jądr. i fizyce plazmy porcja jakiejś substancji lub obiekt poddany działaniu promieniowania jądr., wiązki jonów bądź promieniowania laserowego w celu wywołania określonych reakcji jądr. lub — w przypadku promieniowania laserowego — otrzymania plazmy wysokotemperaturowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia