wysokotemperaturowa

Encyklopedia PWN

koksochemia
[ang.-gr.],
dział karbochemii obejmujący procesy wysokotemperaturowego odgazowania (tj. koksowania) węgla kam., których gł. celem jest produkcja koksu oraz procesy przerobu pozostałych produktów: smoły węglowej, benzolu surowego, gazu.
koksowanie
[ang.],
procesy wysokotemperaturowego → odgazowania węgla.
kriogenika
[gr. krýos ‘mróz’, génos ‘pochodzenie’],
technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur;
minerał, odmiana polimorficzna ditlenku krzemu SiO2;
lantan, La, lanthanum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 57;
Micnas Roman, ur. 4 XI 1947, Nowice, zm. 13 I 2022,
fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia