wysokotemperaturowa

Encyklopedia PWN

Arcymowicz Lew A., ur. 25 II 1909, Moskwa, zm. 1 III 1973,
fizyk rosyjski;
mikroskopowa teoria nadprzewodnictwa.
Bednorz
[bẹdnorc]
Johannes Georg, ur. 16 V 1950, Neuenkirchen,
niemiecki mineralog i fizyk;
ferryt
[łac. ferrum ‘żelazo’],
składnik strukturalny wielu stopów żelaza, będący roztworem międzywęzłowym (roztwór stały) węgla w żelazie α (Fe α) i krystalizującym, tak jak Fe α, w sieci regularnej przestrzennie centrowanej (typ A2), wewnątrz której są rozmieszczone atomy węgla.
dział fizyki, którego przedmiotem jest budowa atomowa i właściwości fiz. ciał stałych (krystalicznych i bezpostaciowych), a także zjawiska i procesy zachodzące w ich wnętrzu i na powierzchni pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.
gal, Ga, gallium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 31;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia