wysokotemperaturowa

Encyklopedia PWN

właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
sanidyn
[gr. sanídon ‘deseczka’],
minerał z grupy skaleni, jednoskośna, wysokotemperaturowa odmiana polimorficzna glinokrzemianu potasu K[AlSi3O8];
chem. uboczny produkt odgazowania węgla, gł. kam., czarna, mazista ciecz;
obróbka cieplno-chemicznapolegająca na dyfuzyjnym nasycaniu warstwy powierzchniowej przedmiotów stalowych węglem i azotem.
zespół metod analitycznych, których istotą jest pomiar zmian właściwości badanego materiału (obiektu) w czasie zmian temperatury.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia