smoła węglowa
 
Encyklopedia PWN
smoła węglowa,
chem. uboczny produkt odgazowania węgla, gł. kam., czarna, mazista ciecz;
koksownicza (wysokotemperaturowa; odgazowanie w temperaturze 900–1300°C) i wytlewna (niskotemperaturowa, tzw. prasmoła; temp. 550–750°C); źródło cennych dla przemysłu związków chemicznych (naftalen, antracen, benzen, fenole, zasady pirydynowe), ze s.w. otrzymuje się oleje opałowe, napędowe, benzyny silnikowe, oleje smołowe oraz pak.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia