temperatury krytycznej

Encyklopedia PWN

krytyczna temperatura mieszalności, krytyczna temperatura rozpuszczania,
temperatura zaniku granicy faz w układzie 2 cieczy o ograniczonej mieszalności (rozpuszczalności);
temperatura układu fizycznego jednoskładnikowego w stanie krytycznym, tj. w stanie, w którym właściwości współistniejących w równowadze faz — pary i cieczy — danej substancji stają się identyczne;
szereg anomalnych zjawisk fizycznych związanych z ciągłymi przejściami fazowymi, tj. przejściami fazowymi II rodzaju (przemiana fazowa), ujawniających się w pobliżu punktu krytycznego (stan krytyczny);
fiz. stan układu dwufazowego (jedno lub wieloskładnikowego), w którym właściwości fizyczne obu faz (będących w równowadze termodynamicznej) stają się identyczne;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
Kamerlingh-Onnes
[kạ:mərlıŋk ọnəs]
Heike, ur. 21 IX 1853, Groningen, zm. 21 II 1926, Lejda,
fizyk holenderski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia