wysokotemperaturowa

Encyklopedia PWN

Pampuch Roman, ur. 4 III 1927, Bydgoszcz, zm. 13 II 2017, Kraków,
materiałoznawca;
perytektyka
[gr.],
perytektyk,
składnik strukturalny stopów, powstający w wyniku przemiany perytektycznej — reakcji fazy ciekłej z wydzielającymi się z niej podczas krzepnięcia stopu kryształami fazy stałej (w postaci granicznego roztworu stałego składnika o niższej temperaturze w składniku o wyższej temperaturze topnienia).
pinch
[pıncz; ang.],
zjawisko pinchu,
zjawisko ściskania przewodzącej kolumny zjonizowanego gazu (plazmy) na skutek oddziaływania przepływającego przez nią prądu z polem magnet. wytworzonym przez ten prąd;
podstawowy proces, proces jednostkowy,
technol., chem. elementarny etap każdego procesu produkcyjnego stosowanego w przemyśle chem. i pokrewnych przemysłach przetwórczych;
urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
samar, Sm, samarium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 62;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia