podstawowy proces
 
Encyklopedia PWN
podstawowy proces, proces jednostkowy,
technol., chem. elementarny etap każdego procesu produkcyjnego stosowanego w przemyśle chem. i pokrewnych przemysłach przetwórczych;
rozróżnia się p.p. o charakterze gł. fiz. (np. ogrzewanie, chłodzenie, filtracja, ekstrakcja) oraz o charakterze chem. — które można dzielić m.in.: wg typu reakcji chem. (np. utlenianie, nitrowanie), wg rodzaju faz biorących udział w reakcji (np. procesy w fazie ciekłej, w układach ciecz–ciecz) oraz wg warunków prowadzenia procesu (np. procesy wysokotemperaturowe, ciśnieniowe); niekiedy p.p. zw. są też operacjami jednostkowymi (często nazwa używana jedynie w odniesieniu do procesów o charakterze fiz.).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia