Micnas Roman
 
Encyklopedia PWN
Micnas Roman, ur. 4 XI 1947, Nowice,
fizyk;
od 1990 prof. UAM w Poznaniu; od 1994 członek PAN; prowadzi badania w zakresie fizyki materii skondensowanej, zajmuje się zwłaszcza magnetyzmem silnie skorelowanych układów elektronowych i nadprzewodnictwem wysokotemperaturowym (m.in. oprac. teorie nadprzewodnictwa układów z lokalnym parowaniem elektronów).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia