wymienne

Encyklopedia PWN

ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
wysokiej klasy małoobrazkowy aparat fot. z migawką szczelinową do 1/1250 s (żaluzja metalowa) i celownikiem opt. przystosowanym do wymiennych obiektywów o ogniskowych 28–180 mm;
narzędzie roln. stosowane przy sadzeniu ziemniaków;
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetycznego;
ferromagnetyzm
[łac. ferrum ‘żelazo’, magneticus ‘magnetyczny’],
zespół zjawisk związanych z równoległym uporządkowaniem momentów magnet. atomów lub jonów.
urządzenie do rejestrowania barwnych lub czarno-białych obrazów na błonie fotograficznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia