wymienne

Encyklopedia PWN

wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
dyskietka
[fr. < gr.],
inform. dysk magnetyczny umieszczony w nierozbieralnej prostokątnej osłonie (z tworzywa sztucznego lub papieru);
Gillette
[dżılẹt]
King Camp, ur. 1855, zm. 1932,
amerykański wynalazca i przemysłowiec;
komutacja
[łac. commutatio ‘przemiana’],
językozn. zastąpienie jakiegoś odcinka w wyrażeniu językowym innym odcinkiem należącym do tej samej klasy;
górn.:
urządzenie roln. współpracujące z ciągnikiem lub samojezdne (z własnym źródłem napędu), służące do załadunku i wyładunku obornika, kompostu, torfu, nawozów mineralnych, ziemniaków, buraków cukrowych, liści, słomy, siana, kiszonek, żwiru, węgla, koksu itp;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia