wymienne

Encyklopedia PWN

preparaty otrzymywane z pełnej krwi ludzkiej lub zwierzęcej;
dział chemii fiz. zajmujący się badaniem wzajemnej zależności między strukturą elektronową i molekularną substancji a jej właściwościami magnet. (magnetyzm).
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
obsypnik, obredlacz,
narzędzie roln. konne lub ciągnikowe używane do upraw międzyrzędowych roślin rosnących w redlinach (np. buraków, ziemniaków);
automatyczna broń palna strzelecka z kolbą stałą lub składaną, przeznaczona do strzelania ogniem ciągłym (krótkimi seriami) nabojami pistoletowymi na odległość ok. 200 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia