wymienne

Encyklopedia PWN

choroba wywołana niezgodnością antygenową grup krwi pomiędzy matką i płodem.
Jeziorski Bogumił, ur. 29 IV 1947, Radomsko,
chemik;
karabin
[fr.],
kb,
ręczna broń palna charakteryzująca się dość długą lufą w stosunku do długości całkowitej;
karta
[łac. < gr.],
inform. wymienny element komputera zawierający np. procesor, część pamięci lub sterownik urządzenia zewnętrznego;
proces otrzymywania stali z ciekłej surówki (zwykle z dodatkiem złomu stalowego i topników);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia