wymienne

Encyklopedia PWN

zatrucie tlenkiem węgla (czadem), który łącząc się trwale z hemoglobiną, uniemożliwia wiązanie się jej z tlenem i powoduje niedotlenienie;
roln. wymienny zespół roboczy w maszynach rolniczych;
Amsterdamsche Wisselbank
[‘amsterdamski bank wymienny’],
najstarszy holenderski bank publiczny, założony 1609 przez władze Amsterdamu, z siedzibą w Amsterdamie;
ekon. w systemie płynnych kursów walutowych, zwyżka kursu waluty krajowej (wzrost jej wartości wymiennej) wobec innych walut;
barateria
[wł. baratteria ‘handel wymienny’, ‘oszustwo’],
prawo w ubezpieczeniu mor. rozmyślne, bezprawne postępowanie kapitana lub członka załogi, wyrządzające szkodę statkowi lub przewożonemu ładunkowi;
bimetalizm
[łac.-gr.],
ekon. system pieniężny, w którym jednostka monetarna kraju jest bita w oparciu o 2 metale (złoto i srebro),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia