barateria
 
Encyklopedia PWN
barateria
[wł. baratteria ‘handel wymienny’, ‘oszustwo’],
prawo w ubezpieczeniu mor. rozmyślne, bezprawne postępowanie kapitana lub członka załogi, wyrządzające szkodę statkowi lub przewożonemu ładunkowi;
nawet rażące niedbalstwo nie stanowi b., gdyż jej istotnym elementem jest zły zamiar (wina); b. stanowi ryzyko, które może być objęte ubezpieczeniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia