aprecjacja
 
Encyklopedia PWN
aprecjacja,
ekon. w systemie płynnych kursów walutowych, zwyżka kursu waluty krajowej (wzrost jej wartości wymiennej) wobec innych walut;
przejawia się we wzroście siły nabywczej pieniądza danego kraju; aprecjacja w dłuższym okresie powoduje ogólny spadek cen dóbr i usług oraz nadwyżkę podaży nad popytem.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia