ustalony

Encyklopedia PWN

inform. sposób zapisu liczb w komputerze (arytmetyka komputerowa);
ustalone i zweryfikowane sposoby postępowania nauk., służące wykrywaniu stanowisk archeologicznych, prowadzeniu wykopalisk, archeologicznej dokumentacji, i gromadzeniu archeologicznych źródeł.
log. procedura polegająca na ustaleniu funkcji f przyporządkowującej wszystkim symbolom danego języka wyrażenia danego języka i skończonym ciągom wyrażeń danego języka określone liczby ze zbioru liczb naturalnych;
zbiór ksiąg świętych w judaizmie i chrześcijaństwie.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
datowanie izotopowe, datowanie promieniotwórcze, radiodatowanie,
grupa metod badawczych stosowanych w geologii i archeologii do określania wieku substancji, przede wszystkim minerałów i skał, na podstawie produktów (efektów) przemian promieniotwórczych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia