ustalony

Encyklopedia PWN

wg prawa polskiego stwierdzenie przez sąd ojcostwa dziecka na wniosek uprawnionych osób: dziecka, jego matki lub prokuratora.
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) na akcje przewyższa podaż (popyt) na nie;
ekon. ustalona przez rząd (lub inne właściwe organy władzy) cena, której nie może przekroczyć cena sprzedaży danego dobra;
budżetowy deficyt, deficyt fiskalny, niedobór budżetowy,
ekon. brak pokrycia części wydatków budżetowych w dochodach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia