ustalony

Encyklopedia PWN

ekon. transakcje, których przedmiotem są notowane na giełdzie papiery wartościowe, dewizy lub towary;
transjent
[ang. < łac.],
fiz. stan przejściowy wzbudzonego, wymuszonego drgania mech. lub akustycznego (także innego rodzaju, np. elektr.) zaczynający lub kończący właściwy sygnał (stan ustalony drgania);
inform. najogólniejszy automat abstrakcyjny;
fiz. warunki ograniczające dowolność zmiany współrzędnych (lub ich pochodnych względem czasu) układu fiz. (mech., elektr., termodynamicznego i in.).
potoczna nazwa tzw. kupna renty, używana w Polsce od schyłku XIII w.;
wykres fazowy, wykres równowagi fazowej,
graficzna reprezentacja krzywych opisujących równowagę termodynamiczną współistniejących ze sobą różnych faz układu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia