arytmetyzacja języka
 
Encyklopedia PWN
arytmetyzacja języka,
log. procedura polegająca na ustaleniu funkcji f przyporządkowującej wszystkim symbolom danego języka wyrażenia danego języka i skończonym ciągom wyrażeń danego języka określone liczby ze zbioru liczb naturalnych;
funkcja f musi przy tym spełniać następujące warunki: 1) powinna być funkcją obliczalną; 2) powinna być wzajemnie jednoznaczna; 3) powinna istnieć skuteczna procedura pozwalająca ustalić, czy dana liczba naturalna jest wartością funkcji f; 4) powinna istnieć skuteczna procedura pozwalająca ustalić dla danej liczby naturalnej, o której wiadomo, że jest wartością funkcji f, jaki był argument funkcji f o tej wartości; a. jest wykorzystywana w dowodzie twierdzenia Gödla o niezupełności arytmetyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia