termicznych

Encyklopedia PWN

cięcie materiałów (gł. metali i stopów) polegające na ich miejscowym utlenieniu lub wytopieniu w wysokiej temperaturze;
zespół metod analitycznych, których istotą jest pomiar zmian właściwości badanego materiału (obiektu) w czasie zmian temperatury.
rozpad większych cząsteczek chemicznych na mniejsze cząsteczki, atomy, jony lub rodniki pod wpływem podwyższonej temperatury;
rodzaj lotu szybowca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia