termicznych

Encyklopedia PWN

temperatura
[łac.],
skalarna wielkość fizyczna, jeden z parametrów określających stan układu termodynamicznego.
fiz. podstawowe prawa termodynamiki.
termin używany w stosunku do metod analizy chem., w których informację o jakości i ilości substancji chem. uzyskuje się na podstawie pomiaru właściwości fizycznych;
parametry orbity ziemskiej: mimośród, nachylenie płaszczyzny równika ziemskiego do płaszczyzny ekliptyki i położenie peryhelium w stosunku do wędrującego po ekliptyce punktu przesilenia wiosennego, warunkujące ilość energii słonecznej docierającej do górnej granicy atmosfery na poszczególnych równoleżnikach i w różnych porach roku.
balast
[niem.],
specjalne, dodatkowe obciążenie maszyny (np. żurawia), budowli itp.;
biometeorologia
[gr. bíos ‘życie’, metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘pojęcie’],
nauka zajmująca się badaniem wpływu warunków atmosferycznych na procesy przebiegające w żywych organizmach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia