termicznych

Encyklopedia PWN

zmiennocieplność, pojkilotermia,
biol. niestałość temperatury wnętrza ciała, zależnej od temperatury otoczenia;
żegadło, kauter,
med. przyrząd służący do powierzchniowego przyżegania (przypalania) patologicznie zmienionych tkanek lub też do przecinania tkanek
Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
żywice kumaronowe, żywice kumaronowo-indenowe,
żywice syntetyczne otrzymywane przez termiczną i kationową kopolimeryzację cyklicznych związków: kumaronu (benzofuranu) i indenu, wyodrębnianych ze smoły węglowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia