termicznych

Encyklopedia PWN

kraking
[ang.],
krakowanie,
proces technol. polegający na rozszczepianiu wielkich cząsteczek węglowodorów na cząsteczki zawierające mniej atomów węgla, zachodzący w wyniku rozrywania wiązań między atomami węgla;
inform. urządzenie służące do zapisywania informacji z komputera na papierze, także na folii i in. materiałach.
gady, Reptilia,
gromada kręgowców;
zmniejszanie palności org. materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych, włókien chem., powłok lakierowych, gumy.
zapobieganie ciąży, antykoncepcja,
med. dobrowolne i okresowe zapobieganie zapłodnieniu lub rozwojowi ciąży
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia