elastomery
 
Encyklopedia PWN
elastomery
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. méros ‘część’],
grupa naturalnych i syntetycznych tworzyw org. odznaczających się po poddaniu wulkanizacji (usieciowaniu) dużą odkształcalnością w temperaturze pokojowej (5–12-krotne wydłużenie przy zerwaniu) przy małych wartościach modułu sprężystości (ok. 106 N/m2) i zwykle bardzo szybkim, prawie całkowitym, powrotem do wymiarów pierwotnych po ustaniu działania siły rozciągającej.
Do elastomerów zalicza się kauczuk naturalny i jego pochodne, kauczuki syntet. oraz tzw. elastomery termoplastyczne (tj. tworzywa termoplast. mające właściwości podobne do kauczuków, ale topiące się po ogrzaniu, co pozwala na ich przetwórstwo — podobnie jak termoplastów — metodami wtrysku i wytłaczania).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia