promieniowanie cieplne
 
Encyklopedia PWN
promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o widmie ciągłym, emitowane przez każde ciało mające temperaturę wyższą od zera bezwzględnego;
jest związane ze wzbudzeniem atomów lub cząsteczek, wywołanym przez ich ruch cieplny; rozkład widmowy energii promieniowania cieplnego zależy od rodzaju ciała i jego temperatury, natomiast iloraz zdolności emisyjnej e(ν,T) ciała w danej temperaturze T i jego zdolności absorpcyjnej a(ν,T) jest wielkością stałą (prawo Kirchhoffa): e(ν, T)/a(ν,T) = εν,T i równą zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego, opisanej wzorem Plancka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia