Stefana–Boltzmanna prawo
 
Encyklopedia PWN
Stefana–Boltzmanna prawo,
fiz. prawo wyrażające zależność całkowitej zdolności emisyjnej E (promieniowanie cieplne) ciała doskonale czarnego od jego temperatury bezwzględnej T;
1878 J. Stefan stwierdził doświadczalnie zależność: E = σT4, gdzie σ jest współczynnikiem, zw. stałą Stefana–Boltzmanna, równym 5,67051(19)·10–8 W·m–2·K–4; wzór Stefana uzasadnił teoretycznie 1884 L.E. Boltzmann na podstawie rozważań termodynamicznych; na p.S.–B. są oparte metody pomiaru temperatury ciał rozżarzonych, które można w przybliżeniu uważać za ciała doskonale czarne (np. gwiazdy, wnętrze pieca hutniczego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia