pirometr
 
Encyklopedia PWN
pirometr
[gr.],
przyrząd do bezstykowego mierzenia temperatury, którego zasada działania opiera się na zależności natężenia lub długości fali promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przez nagrzane ciało od jego temperatury (Stefana-Boltzmanna prawo);
w p. całkowitego promieniowania promieniowanie ciała jest skupione przez odbłyśnik na odbiorniku promieniowania (zwykle termoelemencie), połączonym z miernikiem elektr. wywzorcowanym w jednostkach temperatury (K lub °C); w p. częściowego promieniowania zrównuje się luminancję żarnika żarówki wzorcowej z luminancją tła pochodzącego od badanego ciała; zakres pomiarowy p. — od kilkuset do kilku tysięcy °C.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia