częściowego promieniowania

Encyklopedia PWN

absorpcja
[łac. absorptio ‘wchłanianie’],
fiz. pochłanianie (całkowite lub częściowe) energii promieniowania elektromagnetycznego, fal sprężystych lub promieniowania korpuskularnego (elektronów, neutronów, cząstek α i innych) przez ośrodek, w którym rozchodzi się to promieniowanie.
pirometr
[gr.],
przyrząd do bezstykowego mierzenia temperatury, którego zasada działania opiera się na zależności natężenia lub długości fali promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przez nagrzane ciało od jego temperatury (Stefana-Boltzmanna prawo);
med. uszkodzenie tkanek (najczęściej skóry i błon śluzowych) spowodowane działaniem wysokiej temperatury, energii elektr., promieniowania jonizującego lub żrących środków chemicznych;
raduryzacja
[łac.],
częściowe zniszczenie lub inaktywowanie mikroflory saprofitycznej w żywności łatwo psującej się, przez zastosowanie 2-krotnie niższej dawki promieniowania jonizującego niż w radapertyzacji.
żarówka, lampa żarowa,
źródło światła, elektr., temperaturowe (inkadescentne), które emisję promieniowania zawdzięcza rozgrzaniu żarnika do wysokiej temperatury (2500–3200 K), wskutek przepływu przez żarnik prądu elektrycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia