techniczne

Encyklopedia PWN

ekon. wartość środków trwałych przypadających na jedno miejsce pracy;
rodzaj stowarzyszeń nauk.-zawodowych mających na celu: podnoszenie kwalifikacji oraz ochronę praw zawodowych swoich członków, popularyzację zagadnień techn. w społeczeństwie, rozwój wynalazczości i racjonalizacji, współpracę przy tworzeniu norm, współuczestnictwo w tworzeniu koncepcji rozwoju gospodarki, nauki i techniki. S.n.-t. z różnych krajów współpracują ze sobą, czego przykładem jest Eur. Konwencja Nar. Stow. Elektryków (EUREL). Niekiedy s.n.-t. stają się organizacjami międzynar. (np. zał. 1880 Amer. Stow. Inżynierów Mechaników (The American Society of Mechanical Engineers, ASME, ob. ASME International).
towarzystwo nauk.-techn. istniejące 1877–1939, 1945–48;
dwutygodnik, organ Pol. Tow. Politechnicznego (PTP), wyd. we Lwowie 1883–1939 (do 1890 wspólnie przez PTP i Krak. Tow. Techniczne);
materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
pismo techniczne, pismo rysunkowe,
pismo o znormalizowanym kształcie i grubości liter, używane do opisywania rysunków technicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia