techniczne

Encyklopedia PWN

ekon. proces doskonalenia metod wytwarzania, opanowywania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr;
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych — NOT (FSNT — NOT), do 1990 Naczelna Organizacja Techniczna,
federacja samorządnych stowarzyszeń naukowo-technicznych inżynierów i techników,
stowarzyszenie naukowe skupiające przedstawicieli nauk technicznych o najwyższym autorytecie, zał. 1920 w celu popierania rozwoju w Polsce nauk technicznych, matematyczno-fizycznych i rolniczych;
ekon. analiza ruchów kursów i wielkości obrotów papierami wartościowymi; jedna z metod analizy papierów wartościowych;
dział analizy chem. odnoszący się do kontroli surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i produktów związanych z określonym procesem produkcyjnym w przemyśle;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia