techniczne

Encyklopedia PWN

gazy techniczne, gazy przemysłowe,
termin określający gazy mające duże znaczenie w procesach przem., gł. w syntezie chem., oraz w technice;
nauki, które badają zjawiska i ustalają prawidłowości zachodzące w świecie wytworów i procesów powstałych w wyniku działalności człowieka w zakresie techniki;
ogół środków i przedsięwzięć organizacyjnych podejmowanych w celu przewidywania i rozpoznawania oraz likwidacji skutków zdarzeń (np.: katastrofy komunik. lub budowlanej, skażenia chem., powodzi), mających na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska;
stowarzyszenie zał. 1946 w Krakowie, będące czł. Federacji Stow. Nauk.-Techn. w Polsce;
zał. 1949 w Warszawie (do 1961 pod nazwą Państw. Wydawnictwa Techn.);
żywice syntet. przeznaczone do bezpośredniego przetwórstwa (np. do wytwarzania odlewów — żywice lane lub odlewnicze) bądź zastosowania (do klejenia, impregnacji).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia