techniczne

Encyklopedia PWN

typ cywilizacji kształtujący się po II wojnie światowej w krajach rozwiniętych gospodarczo; główna cecha: sprzężenie zwrotne między nauką, techniką a gospodarką.
1985–90 nacz. organ państw. w Polsce ds. przygotowywania założeń polityki nauk.-techn. rządu.
zespół dokumentów (rysunki, obliczenia, opisy, kosztorysy) dotyczących wykonania danego urządzenia lub obiektu.
dokument ustalający obowiązujące reguły prawne, przyjęty przez organ władzy, ustalający wymagania techn. w odniesieniu do wyrobu, procesu lub usługi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia