nauki techniczne
 
Encyklopedia PWN
nauki techniczne,
nauki, które badają zjawiska i ustalają prawidłowości zachodzące w świecie wytworów i procesów powstałych w wyniku działalności człowieka w zakresie techniki;
opierają się w dużym stopniu na osiągnięciach nauk przyr.; wykorzystują odkrywane przez te nauki podstawowe prawa i zależności sił przyrody do tworzenia struktur i układów użytecznych dla człowieka. Nauki przyr. mogą tylko wyjaśniać zjawiska, a n.t. dają podstawy do sterowania nimi zgodnie z ustalonym planem: zajmują się podstawami tworzenia nowych materiałów, struktur i obiektów, procesów i technik produkcji zgodnie z potrzebami postępu cywilizacyjnego. Rozwój n.t. powoduje powstanie nowych technik, ale również zapotrzebowanie ze strony techniki na nowe rozwiązania przyczynia się do stymulacji n.t. Przykładami n.t. są, pozostające ze sobą w licznych związkach: budownictwo, inżynieria wodna, górnictwo, transport, geodezja, metalurgia, inżynieria materiałowa, inżynieria chem. i procesowa, energetyka, termodynamika techn., budowa maszyn, elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, metrologia, automatyka, robotyka, informatyka, inżynieria biomed., biocybernetyka, inżynieria środowiska, ergonomia i nauki o organizacji pracy. N.t. stanowią istotny czynnik rozwoju gospodarki i wpływają bezpośrednio na poziom życia społeczeństwa. Właściwy rozwój n.t. rozpoczął się w pocz. XIX w. (rewolucja przemysłowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia