techniczne

Encyklopedia PWN

pogląd przypisujący decydującą rolę w przemianach społ. technice i kulturze materialnej.
czasopismo, zał. 1866 w Warszawie przez P. Kaczyńskiego, zajmujące się problemami nauki i techniki i jedno z najstarszych tego rodzaju pism w Europie,
projekt organizacji systemu informacji nauk. w Polsce,
rodzaj szkoły wyższej;
dawna jednostka ciśnienia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia