syntezy

Encyklopedia PWN

reakcja syntezy, synteza, reakcja tworzenia,
typ reakcji chemicznej.
synteza
[gr.],
filoz. u G.W.F. Hegla: ostatni etap dialektyki (teza–antyteza–synteza), wprowadzający jedność między tezą a antytezą i jednocześnie zachowujący ich odrębność.
synteza
[gr.],
chem. typ → reakcji chemicznej.
synteza
[gr.],
metodol. połączenie różnych elementów w nową całość;
dział chemii organicznej zajmujący się metodami wytwarzania związków organicznych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych;
synteza asymetryczna, synteza stereoselektywna,
reakcja chem. stosowana do wytwarzania związków optycznie aktywnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia