syntezy

Encyklopedia PWN

ekon. pojęcie wprowadzone przez P.A. Samuelsona na określenie poglądów będących kombinacją neoklasycznej mikroekonomii i keynesowskiej makroekonomii.
samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa, SWS, ang. Self-propagating High-temperature Synthesis, SHS,
metoda syntezy związków chemicznych wykorzystująca gł. ciepło reakcji egzotermicznych przebiegających w układzie;
Fischera i Tropscha synteza
[s. fıszəra i tropsza],
proces technol. polegający na syntezie węglowodorów, alkoholi, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych i in. związków org. z mieszaniny tlenku węgla i wodoru (CO i H2), zw. gazem syntezowym;
technika wytwarzania stopów bez udziału fazy ciekłej stosowana do syntezy materiałów, których nie można uzyskać innymi metodami albo też charakteryzujących się odmiennym, niż w przypadku zastosowania innych metod wytwarzania, typem struktury;
tworzenie dźwięku wypadkowego przez składanie (superpozycję) dźwięków prostych o określonych stosunkach częstotliwości, amplitud i faz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia