mechaniczna synteza stopów
 
Encyklopedia PWN
mechaniczna synteza stopów,
technika wytwarzania stopów bez udziału fazy ciekłej stosowana do syntezy materiałów, których nie można uzyskać innymi metodami albo też charakteryzujących się odmiennym, niż w przypadku zastosowania innych metod wytwarzania, typem struktury;
stopu uzyskuje się z proszków (najczęściej metali) w młynach kulowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia