syntezy

Encyklopedia PWN

Chmielewski Marek Cyprian, ur. 26 IX 1942, Lipnica Dolna (pow. Jasło),
chemik organik;
odtwarzanie w procesach rozrodu i rozwoju osobniczego u organizmów potomnych cech przypominających organizmy rodzicielskie;
substancje hamujące aktywność enzymatyczną.
Fromm Erich Wymowa, ur. 23 III 1900, Frankfurt n. Menem, zm. 18 III 1980, m. Meksyk,
psycholog i filozof, współtwórca psychoanalizy społecznej.
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, ur. 27 VIII 1770, Stuttgart, zm. 14 XI 1831, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z twórców klasycznej idealistycznej filozofii niemieckiej.
Hicks
[hıks]
Sir John Richard Wymowa, ur. 8 IV 1904, Leamington Spa (hrab. Warwick), zm. 20 V 1989, Blockley (hrab. Gloucester),
ekonomista brytyjski, reprezentant keynesowskiego nurtu syntezy neoklasycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia