syntezy

Encyklopedia PWN

transkrypcja
[łac. transcriptio ‘przepisywanie’],
genet. proces syntezy RNA, podczas którego na matrycy DNA jest syntetyzowana komplementarna nić RNA;
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
Corey
[kọ:ri]
Elias James, ur. 12 VII 1928, Methuen (stan Massachusetts),
chemik amerykański;
ekon. kierunek badań makroekonomicznych wywodzący się z teorii J.M.Keynesa, nieznacznie różniący się od neoklasycznej syntezy i, podobnie jak ona, akceptujący model IS-LM;
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia