syntezy

Encyklopedia PWN

synteza chinoliny (lub jej pochodnych podstawionych w pierścieniu benzenowym) w wyniku reakcji aniliny z akroleiną (lub innym α,β-nienasyconym związkiem karbonylowym), przebiegająca poprzez zamknięcie pierścienia pirydynowego;
Kolbego synteza, reakcja Kolbego i Schmitta,
reakcja fenolanów z ditlenkiem węgla, prowadząca do powstania aromatycznych hydroksykwasów;
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Bosch
[bosz]
Carl Wymowa, ur. 27 VIII 1874, Kolonia, zm. 26 IV 1940, Heidelberg,
niemiecki chemik i technolog.
EFDA, ang. European Fusion Development Agreement,
porozumienie zawarte 1999 między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a krajami, które podpisały z nią tzw. kontrakt asocjacyjny, którego celem jest współdziałanie (nauk., techn. i organizacyjne) na rzecz rozwoju syntezy jądrowej i wykorzystania jej jako źródła energii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia