samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa
 
Encyklopedia PWN
samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa, SWS, ang. Self-propagating High-temperature Synthesis, SHS,
metoda syntezy związków chemicznych wykorzystująca gł. ciepło reakcji egzotermicznych przebiegających w układzie;
jeśli ciepło reakcji przekracza 100 kJ/mol, wówczas można stworzyć takie warunki, aby szybkość wydzielania ciepła (w wyniku reakcji) była większa niż szybkość strat ciepła i uzyskać bardzo szybki wzrost temperatury układu ≧ 2000°C — następuje błyskawiczna konwersja reagentów do produktu; metoda szczególnie efektywna w przypadku syntezy związków o dużej ogniotrwałości (borki, azotki, węgliki, związki międzymetaliczne), która w innych metodach wymaga dostarczenia ciepła i długiego czasu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia